19 December 2009

Mikael Pun Pindah Rumah

Kawan-kawan. Mikael juga ikut Mama dan Daddy pindah rumah. Alamat baru Mikael ialah:

No comments: